Mądrość

jest wiedzą, że jestem niczym.
Serce zaś mądrością, że jestem wszystkim.

Leave a Comment