Tag Archive

Dobre

Published on Luty 9, 2014 By unaj

wiadomości, dobrze się o nich czyta.

Dobro

Published on Sierpień 1, 2013 By unaj

jest jakby większe, a zło bardziej złe, w miarę wzrastania, czy może to tylko człowiek jest ‚większy’ i tak to wszystko postrzega?

Czynić komuś dobro

Published on Lipiec 29, 2013 By unaj

w imię wiary, to czynić raczej zło. Dobre bowiem jest z punktu widzenia czyniącego to dobro. Niekoniecznie zaś jest dobre dla kogoś, kto siedzi w swoim własnym punkcie.